Bemiddelingskantoren passen massaal juridische trucjes toe in Groningen om onder hun aansprakelijkheid uit te komen

Bemiddelingskantoren proberen steeds vaker onder hun verantwoordelijkheden uit te komen en enige aansprakelijkheid voor het terug betalen van bemiddelingskosten naast zich neer leggen, ondanks de oplopende druk en groter wordende stapel vorderingen.

Marlinde Uri, voorzitter Steunpunt Bemiddelingskosten: “Het is schandalig dat wanneer de vorderingen oplopen, kantoren zich massaal uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en andere juridische trucjes toepassen om onder de aansprakelijkheid uit te komen.”

Een aantal bekende bemiddelingskantoren heeft zich inmiddels uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en opnieuw ingeschreven onder een andere naam, maar verschillen niet van het oude bedrijf. Het Steunpunt zal er alles aan doen om de problematiek aan te kaarten en studenten te helpen met het terugvorderen van de kosten. Uri: “We hebben contact gezocht met andere partijen in Groningen en de gemeente Groningen om de bemiddelingskantoren alsnog aansprakelijk te houden en de studenten het geld waar ze recht op hebben terug te vorderen.”

Ewoud Vuuregge, voorzitter GSb, één van de initiatiefnemers voor het Steunpunt: “Iedereen is het er over eens dat één maand huur plus BTW voor een standaard huurcontract uitdraaien niet redelijk is en dat zulke oplichterij aangepakt moet worden.”

De gemeente Groningen heeft samen met drie studentenpartijen het Steunpunt vorig jaar opgericht om studenten te informeren en te helpen, maar de problematiek wordt juist groter wanneer bemiddelingskantoren zo onder hun verantwoordelijkheden uit kunnen komen en daar vervolgens niets aan gedaan wordt.

Landelijk komt er ook steeds meer aandacht voor het aanscherpen van de wet en om huurders beter te beschermen. Zaterdag 28 februari was Pepijn Eymaal namens Studentenvakbond AKKU te gast bij Kassa en legde hij uit dat er zaken gewonnen worden, maar het probleem zeker nog niet opgelost is. Naar aanleiding van de uitzending zijn er Kamervragen gesteld en werd er vanuit de politiek beloofd de wet snel aan te scherpen click now. Wanneer deze wet van kracht zal worden is onbekend en tot die tijd krijgen studenten nog steeds te maken met onterechte bemiddelingskosten.

Uri: “Ondanks deze ontwikkelingen zal het nog wel even duren voordat de onduidelijkheid en problemen zijn opgelost, zeker nu bemiddelingskantoren er alles aan doen om de kosten niet terug te hoeven betalen.”

De studentenorganisaties zullen samen met de gemeente en naar oplossingen zoeken om de onterecht betaalde bemiddelingskosten alsnog terug te vorderen en studenten zo goed mogelijk te informeren.

Het Steunpunt Bemiddelingskosten is in september 2014 opgericht door de studentenorganisaties Groninger Studentenbond, KAB en SOG in samenwerking met de gemeente Groningen. Studenten kunnen meer informatie over bemiddelingskosten en het terugvorderen ervan vinden via: www.steunpuntbemiddelingskosten.nl.