Wetsvoorstel bemiddelingskosten naar Tweede Kamer

Woensdag 3 juni wordt het wetsvoorstel om dubbele bemiddelingskosten te verbieden behandeld in de Tweede Kamer. Niet alleen gelden straks dezelfde regels voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimtes, de ministers Blok en Van der Steur spreken zich ook duidelijk uit tegen de soms torenhoge bemiddelingskosten die gevraagd worden door bemiddelingskantoren. Een mooie stap in de goede richting!

Artikel Woonbond:

Wetsvoorstel tegen dubbele bemiddelingskosten naar Kamer
Dubbele courtage waarbij bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij huurders mag niet (meer). Dit verbod geldt niet alleen voor zelfstandige woonruimte, maar voortaan ook voor kamers. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Veel huurbemiddelaars brengen onterecht bemiddelingskosten in rekening bij huurders. Dat wordt dus voortaan bij wet verboden (artikel 417 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek). ‘Het dienen van twee heren’ – verhuurder en huurder – mag niet meer. Sterker nog: het mocht al niet, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Sinds 1990 bestaat er een regeling die het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij de huurder verbiedt. Er is toen voor gekozen dat die kosten (courtage) alleen in rekening mogen worden gebracht bij de verhuurder. ‘Overtreding van deze bepaling is mogelijk een oneerlijke handelspraktijk, waarbij de Autoriteit Consument en Markt bevoegd is om handhavend op te treden’, aldus Blok en Van der Steur.

De ministers wijzen erop dat het courtageverbod ook geldt als er geen kosten in rekening worden gebracht bij de verhuurder. ‘Ten onrechte veronderstelt men dat het huidige recht wel toestaat dat eenzijdig bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de huurder als men maar geen loon bij de verhuurder in rekening brengt.’ Dit is een lelijke tegenvaller voor de bemiddelaars die vorig jaar in groten getale te hoop liepen tegen een concept van het huidige wetsvoorstel.

Een tweede onderdeel van het wetsvoorstel is het schrappen van de uitzondering op dubbele courtage voor bemiddelaars in onzelfstandige woonruimte (kamers). ‘Doel van deze uitzondering was destijds continuering van het werk van vaak niet-commerciële bemiddelingsbureaus voor verhuur van kamers. Inmiddels is de situatie echter veranderd. In de eerste plaats kunnen verhuurders via internet hun kamers te huur aanbieden, zodat het risico van het niet bereiken van de gegadigden geen gewicht meer in de schaal legt. In de tweede plaats zijn er ernstig te nemen klachten over excessieve vergoedingen voor deze bemiddelingskosten’, aldus de ministers.

Tot vijf jaar terugvorderen

De Woonbond is tevreden over het wetsvoorstel. De bond heeft jarenlang actie gevoerd tegen het in ten onrechte in rekening brengen van dubbelde courtage. Huurders kunnen die onterechte kosten binnen uiterlijk vijf jaar na betaling terugvorderen.

Meer informatie over het wetsvoorstel vind je op de website van de Tweede Kamer.

Wettelijk verbod op sleutelgeld klaar

Huurders van een kamer of een kleine etage kunnen niet meer gedwongen worden bemiddelingskosten te betalen. Het kabinet heeft het wetsvoorstel klaar waarin geregeld is dat huurders van onzelfstandige woningen forse bedragen moeten betalen aan bemiddelaars, vaak makelaars.

Nu is het zo dat studenten die op zoek zijn naar een kamer vaak te maken hebben met bureaus die forse bedragen vragen voor hun bemiddeling tussen de verhuurder en de huurder. Het gaat om honderden en soms duizenden euro’s.

Sleutelgeld

Het aanbod van studentenkamers of betaalbare etages is in sommige steden niet groot, dus de huurder voelt zich bedwongen dit zogenoemde sleutelgeld te betalen. Veel studentenvakbonden komen op voor studenten die problemen hebben met de hoge bemiddelingskosten.

Bescherming

Het kabinet wil deze “excessieve vergoedingen” aanpakken en minister Blok beloofde vorig jaar mei een einde te maken aan deze praktijk.

“De kamerhuurder verdient bescherming”, aldus de minister voor Wonen en Rijksdienst. “Het gaat vaak om een groep huurders van wie geen grote draagkracht kan worden verwacht”. Als een bureau toch bemiddelingsgeld vraagt, kan een student naar de rechter of naar de Autoriteit Consument & Markt stappen.

Verpakken van bemiddelingskosten

Er komt geen verbod op het vragen van administratiekosten. Dan gaat het vaak om kosten zoals het opstellen van een contract. Een woordvoerder van Blok erkent dat een bemiddelingsbureau de administratiekosten kan gaan verhogen.

“De bemiddelingskosten kunnen verstopt worden in administratieve kosten, maar er moet wel een reële prestatie tegenover staan.” Minister Blok is beducht op het “verpakken van bemiddelingskosten” en eist dat de sector duidelijkheid gaat geven over de exacte prestaties voor de administratiekosten. Anders gaat hij richtlijnen opstellen.

Internet

Sinds 1990 bestaat al een verbod op het vragen van bemiddelingskosten bij de verhuur van zelfstandige woningen, dat zijn woningen met een zelfstandig adres.

Destijds is een uitzondering gemaakt voor onzelfstandige woningen, omdat het vinden van enkel een kamer of kleine etage heel lastig was. De komst van internet heeft dat probleem opgelost.  Aankomende studenten kunnen via internet makkelijker een kamer vinden click here to read.

Het ministerie verwacht dat de wet volgend jaar kan worden ingevoerd.

Bron: NOS (http://nos.nl/artikel/2027207-wettelijk-verbod-op-sleutelgeld-klaar.html)