Uitzending Kassa over turboliquidaties makelaars

Afgelopen zaterdag heeft Kassa aandacht besteed aan bemiddelingskosten en dat veel huurders hun geld niet terugkrijgen, ondanks de duidelijke uitspraak van de Hoge Raad eind 2015. Makelaars schrijven zich uit bij de Kamer van Koophandel en schrijven een nieuw bedrijf in. Bekijk hier het fragment:

Het hele artikel: http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/bemiddelaars-ontduiken-terugvordering-bemiddelingskosten

Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen wint rechtszaak over bemiddelingskosten van makelaarskantoor Rots Vast Groningen

Het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen heeft samen met advocate C. E. van der Wijk namens Meerburg & Mok Advocaten en Mediators de rechtszaak tegen Rots Vast Groningen gewonnen. In de rechtszaak werd door een student bemiddelingskosten van 800 euro teruggevorderd en de kantonrechter in Groningen oordeelde dat de bemiddelingskosten inderdaad onterecht waren betaald. Voorzitter Marlinde Uri: “Wij zijn enorm blij dat de kantonrechter de huurder in het gelijk heeft gesteld en wij hopen dat meer huurders zich bij ons gaan melden voor juridische hulp”.

Het Steunpunt Bemiddelingskosten is in 2014 opgericht door de studentenorganisaties Groninger Studentenbond, het Kamerbewoners Adviesburo en Studentenorganisatie Groningen met de hulp van de gemeente Groningen om studenten geheel gratis te informeren en te helpen met het terugvorderen van bemiddelingskosten. Sindsdien hebben zich al honderden studenten gemeld bij het Steunpunt voor hulp en advies en zijn er al veel schikkingen getroffen met makelaars. “Helaas zien wij nog steeds dat veel studenten enorm hoge bemiddelingskosten moeten betalen als zij graag een kamer of appartement willen en dat zij voor het blok gezet worden. Zelfs wanneer je via Kamernet te maken denkt te hebben met een andere student duikt er vaak nog een makelaar op”, aldus Marlinde Uri.

Veel studenten weten niet dat bemiddelingskosten vaak ten onrechte worden gevraagd door makelaars en bemiddelingskantoren. Daarnaast kun je de kosten alleen terugkrijgen via een schikking met de bemiddelaar of door een rechtszaak aan te spannen bij de kantonrechter. Voor veel andere huurzaken kun je naar de Huurcommissie voor slechts 25 euro, terwijl dat bij bemiddelingskosten niet kan en een rechtszaak al snel 200 euro of meer kost. Ondanks dat de Hoge Raad in oktober 2015 heeft beslist dat bemiddelingskosten niet aan de huurder mogen worden gevraagd wanneer de woonruimte wordt aangeboden op de website van de bemiddelaar waarbij de contactgegevens van de verhuurder zijn afgeschermd, blijft de stap naar de rechtbank voor studenten erg groot. Marlinde Uri: “Wij proberen studenten hierbij zo goed mogelijk te helpen en te informeren en dat Meerburg & Mok Advocaten met succes deze zaak heeft gevoerd bevestigt dat wij goed bezig zijn. Toch schrikt een rechtszaak veel studenten af en wij adviseren studenten dan ook om geen bemiddelingskosten te betalen en verder te zoeken naar andere woonruimte zonder bemiddelingskosten”.

Woonvisie gemeente Groningen

Op woensdag 24 juni wordt de nieuwe woonvisie van de gemeente Groningen besproken door de gemeenteraad. Doelen die centraal staan in deze woonvisie is het leefbaar houden van de stad en meer kwalitatieve woningen bouwen voor jongeren. Ook is te lezen dat de gemeente meer wil doen aan de te hoge huurprijzen bij studentenkamers en dat zij meer in overleg wil treden met studentenorganisaties. Wat ons betreft zijn het goede ambities die hopelijk leiden tot betere en meer kwalitatieve woonruimte voor studenten in Groningen. Wij zullen in ieder geval ons best doen om samen met de gemeente te hoge bemiddelingskosten terug te vorderen en studenten voor te lichten.

Wetsvoorstel bemiddelingskosten naar Tweede Kamer

Woensdag 3 juni wordt het wetsvoorstel om dubbele bemiddelingskosten te verbieden behandeld in de Tweede Kamer. Niet alleen gelden straks dezelfde regels voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimtes, de ministers Blok en Van der Steur spreken zich ook duidelijk uit tegen de soms torenhoge bemiddelingskosten die gevraagd worden door bemiddelingskantoren. Een mooie stap in de goede richting!

Artikel Woonbond:

Wetsvoorstel tegen dubbele bemiddelingskosten naar Kamer
Dubbele courtage waarbij bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij huurders mag niet (meer). Dit verbod geldt niet alleen voor zelfstandige woonruimte, maar voortaan ook voor kamers. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Veel huurbemiddelaars brengen onterecht bemiddelingskosten in rekening bij huurders. Dat wordt dus voortaan bij wet verboden (artikel 417 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek). ‘Het dienen van twee heren’ – verhuurder en huurder – mag niet meer. Sterker nog: het mocht al niet, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Sinds 1990 bestaat er een regeling die het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij de huurder verbiedt. Er is toen voor gekozen dat die kosten (courtage) alleen in rekening mogen worden gebracht bij de verhuurder. ‘Overtreding van deze bepaling is mogelijk een oneerlijke handelspraktijk, waarbij de Autoriteit Consument en Markt bevoegd is om handhavend op te treden’, aldus Blok en Van der Steur.

De ministers wijzen erop dat het courtageverbod ook geldt als er geen kosten in rekening worden gebracht bij de verhuurder. ‘Ten onrechte veronderstelt men dat het huidige recht wel toestaat dat eenzijdig bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de huurder als men maar geen loon bij de verhuurder in rekening brengt.’ Dit is een lelijke tegenvaller voor de bemiddelaars die vorig jaar in groten getale te hoop liepen tegen een concept van het huidige wetsvoorstel.

Een tweede onderdeel van het wetsvoorstel is het schrappen van de uitzondering op dubbele courtage voor bemiddelaars in onzelfstandige woonruimte (kamers). ‘Doel van deze uitzondering was destijds continuering van het werk van vaak niet-commerciële bemiddelingsbureaus voor verhuur van kamers. Inmiddels is de situatie echter veranderd. In de eerste plaats kunnen verhuurders via internet hun kamers te huur aanbieden, zodat het risico van het niet bereiken van de gegadigden geen gewicht meer in de schaal legt. In de tweede plaats zijn er ernstig te nemen klachten over excessieve vergoedingen voor deze bemiddelingskosten’, aldus de ministers.

Tot vijf jaar terugvorderen

De Woonbond is tevreden over het wetsvoorstel. De bond heeft jarenlang actie gevoerd tegen het in ten onrechte in rekening brengen van dubbelde courtage. Huurders kunnen die onterechte kosten binnen uiterlijk vijf jaar na betaling terugvorderen.

Meer informatie over het wetsvoorstel vind je op de website van de Tweede Kamer.

Wettelijk verbod op sleutelgeld klaar

Huurders van een kamer of een kleine etage kunnen niet meer gedwongen worden bemiddelingskosten te betalen. Het kabinet heeft het wetsvoorstel klaar waarin geregeld is dat huurders van onzelfstandige woningen forse bedragen moeten betalen aan bemiddelaars, vaak makelaars.

Nu is het zo dat studenten die op zoek zijn naar een kamer vaak te maken hebben met bureaus die forse bedragen vragen voor hun bemiddeling tussen de verhuurder en de huurder. Het gaat om honderden en soms duizenden euro’s.

Sleutelgeld

Het aanbod van studentenkamers of betaalbare etages is in sommige steden niet groot, dus de huurder voelt zich bedwongen dit zogenoemde sleutelgeld te betalen. Veel studentenvakbonden komen op voor studenten die problemen hebben met de hoge bemiddelingskosten.

Bescherming

Het kabinet wil deze “excessieve vergoedingen” aanpakken en minister Blok beloofde vorig jaar mei een einde te maken aan deze praktijk.

“De kamerhuurder verdient bescherming”, aldus de minister voor Wonen en Rijksdienst. “Het gaat vaak om een groep huurders van wie geen grote draagkracht kan worden verwacht”. Als een bureau toch bemiddelingsgeld vraagt, kan een student naar de rechter of naar de Autoriteit Consument & Markt stappen.

Verpakken van bemiddelingskosten

Er komt geen verbod op het vragen van administratiekosten. Dan gaat het vaak om kosten zoals het opstellen van een contract. Een woordvoerder van Blok erkent dat een bemiddelingsbureau de administratiekosten kan gaan verhogen.

“De bemiddelingskosten kunnen verstopt worden in administratieve kosten, maar er moet wel een reële prestatie tegenover staan.” Minister Blok is beducht op het “verpakken van bemiddelingskosten” en eist dat de sector duidelijkheid gaat geven over de exacte prestaties voor de administratiekosten. Anders gaat hij richtlijnen opstellen.

Internet

Sinds 1990 bestaat al een verbod op het vragen van bemiddelingskosten bij de verhuur van zelfstandige woningen, dat zijn woningen met een zelfstandig adres.

Destijds is een uitzondering gemaakt voor onzelfstandige woningen, omdat het vinden van enkel een kamer of kleine etage heel lastig was. De komst van internet heeft dat probleem opgelost.  Aankomende studenten kunnen via internet makkelijker een kamer vinden click here to read.

Het ministerie verwacht dat de wet volgend jaar kan worden ingevoerd.

Bron: NOS (http://nos.nl/artikel/2027207-wettelijk-verbod-op-sleutelgeld-klaar.html)

Bemiddelingskantoren passen massaal juridische trucjes toe in Groningen om onder hun aansprakelijkheid uit te komen

Bemiddelingskantoren proberen steeds vaker onder hun verantwoordelijkheden uit te komen en enige aansprakelijkheid voor het terug betalen van bemiddelingskosten naast zich neer leggen, ondanks de oplopende druk en groter wordende stapel vorderingen.

Marlinde Uri, voorzitter Steunpunt Bemiddelingskosten: “Het is schandalig dat wanneer de vorderingen oplopen, kantoren zich massaal uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en andere juridische trucjes toepassen om onder de aansprakelijkheid uit te komen.”

Een aantal bekende bemiddelingskantoren heeft zich inmiddels uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en opnieuw ingeschreven onder een andere naam, maar verschillen niet van het oude bedrijf. Het Steunpunt zal er alles aan doen om de problematiek aan te kaarten en studenten te helpen met het terugvorderen van de kosten. Uri: “We hebben contact gezocht met andere partijen in Groningen en de gemeente Groningen om de bemiddelingskantoren alsnog aansprakelijk te houden en de studenten het geld waar ze recht op hebben terug te vorderen.”

Ewoud Vuuregge, voorzitter GSb, één van de initiatiefnemers voor het Steunpunt: “Iedereen is het er over eens dat één maand huur plus BTW voor een standaard huurcontract uitdraaien niet redelijk is en dat zulke oplichterij aangepakt moet worden.”

De gemeente Groningen heeft samen met drie studentenpartijen het Steunpunt vorig jaar opgericht om studenten te informeren en te helpen, maar de problematiek wordt juist groter wanneer bemiddelingskantoren zo onder hun verantwoordelijkheden uit kunnen komen en daar vervolgens niets aan gedaan wordt.

Landelijk komt er ook steeds meer aandacht voor het aanscherpen van de wet en om huurders beter te beschermen. Zaterdag 28 februari was Pepijn Eymaal namens Studentenvakbond AKKU te gast bij Kassa en legde hij uit dat er zaken gewonnen worden, maar het probleem zeker nog niet opgelost is. Naar aanleiding van de uitzending zijn er Kamervragen gesteld en werd er vanuit de politiek beloofd de wet snel aan te scherpen click now. Wanneer deze wet van kracht zal worden is onbekend en tot die tijd krijgen studenten nog steeds te maken met onterechte bemiddelingskosten.

Uri: “Ondanks deze ontwikkelingen zal het nog wel even duren voordat de onduidelijkheid en problemen zijn opgelost, zeker nu bemiddelingskantoren er alles aan doen om de kosten niet terug te hoeven betalen.”

De studentenorganisaties zullen samen met de gemeente en naar oplossingen zoeken om de onterecht betaalde bemiddelingskosten alsnog terug te vorderen en studenten zo goed mogelijk te informeren.

Het Steunpunt Bemiddelingskosten is in september 2014 opgericht door de studentenorganisaties Groninger Studentenbond, KAB en SOG in samenwerking met de gemeente Groningen. Studenten kunnen meer informatie over bemiddelingskosten en het terugvorderen ervan vinden via: www.steunpuntbemiddelingskosten.nl.

Gewonnen zaken bemiddelingskosten

Zaterdag 28 februari was Pepijn Eymaal namens Studentenvakbond AKKU bij Kassa om een update te geven over bemiddelingskosten. De eerste zaken zijn gewonnen, maar er zijn nog geen tekenen dat bemiddelingskantoren zich aan de wet gaan houden. Een aantal bemiddelingskantoren noemen hun kosten nu ‘administratie- of contractkosten’ in plaats van bemiddelingskosten om zo onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Helaas maken wij dit in Groningen ook mee, maar neemt de kantonrechter geen genoegen met een simpele naamverandering: het gaat om de feiten. Daarnaast schrijven bemiddelingskantoren zich uit de Kamer van Koophandel om hun oude BV, waar de aansprakelijkheid ligt, failliet te laten gaan. Vervolgens schrijven zij zich in met hetzelfde adres, dezelfde website, dezelfde medewerkers en hetzelfde bestuur, maar onder een andere naam. Wij doen momenteel hard ons best om deze BV’s alsnog aansprakelijk te stellen, zodat de vordering bij de BV komt waar nog wel geld te halen valt project methodology agile.

Naar aanleiding van de Kassa uitzending is er door PvdA Kamerlid Jacques Monarsch een vraag gesteld aan minister Blok over het aanscherpen van de wet. Helaas is er nog geen duidelijkheid hierover.

Tweede Kamer vraag

Zoekopdracht

De kantonrechters in Noord-Nederland zien bemiddelingskosten, contractkosten of courtagekosten sinds 2014 vrijwel altijd als onterecht betaalde kosten door huurders. Ook in augustus 2014 oordeelde de rechter dat een student 695,00 euro onterecht had betaald, aangezien de makelaar al bemiddelde voor de verhuurder. De kantonrechter wees de student 695,00 euro + wettelijke rente (samen maar liefst 800,00 euro) toe. Veel makelaars verweren zich door te zeggen dat de huurder een zoekopdracht heeft getekend en dat de makelaar dus in opdracht van de huurder bemiddelt. De kantonrechter heeft dit argument van tafel geveegd. Ook wij merken dat veel makelaars en bemiddelingskantoren zogenaamde zoekopdrachten door de student laten ondertekenen, vaak op het moment dat de student de kamer al bijna geaccepteerd heeft en zich nog moeilijk terug wil of kan trekken. Ook als je dus een zoekopdracht hebt getekend heb je vaak recht op terugbetaling van de bemiddelingskosten. Laat je niet overbluffen door de makelaar en neem gratis en vrijblijvend contact met ons op over je betaalde bemiddelingskosten.