Gewonnen zaken bemiddelingskosten

Zaterdag 28 februari was Pepijn Eymaal namens Studentenvakbond AKKU bij Kassa om een update te geven over bemiddelingskosten. De eerste zaken zijn gewonnen, maar er zijn nog geen tekenen dat bemiddelingskantoren zich aan de wet gaan houden. Een aantal bemiddelingskantoren noemen hun kosten nu ‘administratie- of contractkosten’ in plaats van bemiddelingskosten om zo onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Helaas maken wij dit in Groningen ook mee, maar neemt de kantonrechter geen genoegen met een simpele naamverandering: het gaat om de feiten. Daarnaast schrijven bemiddelingskantoren zich uit de Kamer van Koophandel om hun oude BV, waar de aansprakelijkheid ligt, failliet te laten gaan. Vervolgens schrijven zij zich in met hetzelfde adres, dezelfde website, dezelfde medewerkers en hetzelfde bestuur, maar onder een andere naam. Wij doen momenteel hard ons best om deze BV’s alsnog aansprakelijk te stellen, zodat de vordering bij de BV komt waar nog wel geld te halen valt project methodology agile.

Naar aanleiding van de Kassa uitzending is er door PvdA Kamerlid Jacques Monarsch een vraag gesteld aan minister Blok over het aanscherpen van de wet. Helaas is er nog geen duidelijkheid hierover.

Tweede Kamer vraag

Bestuur

Op 9 december heeft het bestuur van het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen de statuten getekend en zijn we officieel een stichting read here. Sinds dat moment is er ook een formeel bestuur, bestaande uit:

Voorzitter – Marlinde Uri (GSb)
Secretaris – Hiske Sjollema (SOG)
Penningmeester – Anyke Bakker (KAB)
Juridisch coördinator – Nur al Saifi

Het bestuur is te bereiken via: voorzitter@steunpuntbemiddelingskosten.nl

KvK nummer: 854625963
Bank: NL35INGB0006835950

Zoekopdracht

De kantonrechters in Noord-Nederland zien bemiddelingskosten, contractkosten of courtagekosten sinds 2014 vrijwel altijd als onterecht betaalde kosten door huurders. Ook in augustus 2014 oordeelde de rechter dat een student 695,00 euro onterecht had betaald, aangezien de makelaar al bemiddelde voor de verhuurder. De kantonrechter wees de student 695,00 euro + wettelijke rente (samen maar liefst 800,00 euro) toe. Veel makelaars verweren zich door te zeggen dat de huurder een zoekopdracht heeft getekend en dat de makelaar dus in opdracht van de huurder bemiddelt. De kantonrechter heeft dit argument van tafel geveegd. Ook wij merken dat veel makelaars en bemiddelingskantoren zogenaamde zoekopdrachten door de student laten ondertekenen, vaak op het moment dat de student de kamer al bijna geaccepteerd heeft en zich nog moeilijk terug wil of kan trekken. Ook als je dus een zoekopdracht hebt getekend heb je vaak recht op terugbetaling van de bemiddelingskosten. Laat je niet overbluffen door de makelaar en neem gratis en vrijblijvend contact met ons op over je betaalde bemiddelingskosten.

ACM

Niet alleen de kantonrechters in Noord Nederland zijn klaar met bemiddelingskosten, ook de ACM wil dat bemiddelingskantoren stoppen met dit ‘goudmijntje’.

Grote huurbemiddelaars moeten stoppen met het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft huurbemiddelaars Rots-Vast, Direct Wonen en NederWoon op de vingers getikt.

Wanneer een huurbemiddelaar voor zowel verhuurder als huurder optreedt, mag hij daarvoor alleen bij de verhuurder bemiddelingskosten in rekening brengen. Maar in de praktijk lappen huurbemiddelaars deze regel aan hun laars en rekenen ze vaak standaard één maand huur als bemiddelingskosten aan de huurder. Een goudmijntje, blijkt uit een onderzoek van Periscoop in opdracht van VBO makelaars. Alleen al aan de verhuur van studentenkamers verdienen bemiddelaars tientallen miljoenen euro’s aan extra omzet.

Tienduizenden huurders kunnen daarom nu hun betaalde bemiddelingskosten, de courtage, aanvechten en terugvorderen. Direct Wonen is inmiddels gestopt met huurbemiddeling. RotsVast en NederWoon krijgen van ACM tot 1 januari 2015 de tijd om hun beleid aan te passen, in de hoop dat de rest van de markt zal volgen. Bemiddelaars die zich toch schuldig maken aan het onterecht rekenen van dubbele huurkosten, kunnen een fikse boete van ACM verwachten. ,,Met deze aanpak hopen wij op een brede omslag in de branche, zodat ook andere huurbemiddelaars hun praktijk gaan aanpassen. Toekomstige huurders mogen niet langer geconfronteerd worden met onterechte bemiddelingskosten,” aldus Anita Vegter, bestuurslid van ACM in een persbericht.

<a href="http://www.deadvocatenwijzer informative post.nl/news/huren-wonen/oneerlijke-bemiddelingskosten-verleden-tijd” target=”_blank”>Website