Zomervakantie/Summer holidays

Het is weer tijd voor de zomervakantie, ook voor de medewerkers van het Steunpunt Bemiddelingskosten. Het kantoor zal tot september gesloten zijn. Voor dringende zaken kun je wel een mail sturen naar voorzitter@steunpuntbemiddelingskosten.nl. In september zullen we onze werkzaamheden weer hervatten.

Wel zijn we in augustus van de partij op de KEI-markt en kun je daar bij ons terecht met vragen over bemiddelingskosten. We wensen iedereen een fijne zomervakantie!

It is time for the summer holidays. The employees of Steunpunt Bemiddelingskosten will be out of office until september. For urgent matters you can send an email to voorzitter@steunpuntbemiddelingskosten.nl.

We will be present at the KEI-market in august. Feel free to visit us there for more information about mediation costs. We wish you all a nice summer!