Opnieuw succes behaald door het Steunpunt Bemiddelingskosten!

Wij betreuren het dat nog te veel makelaars het aan laten komen op een rechtszaak. Om die reden hebben wij in 2016 een aantal makelaars gedagvaard (met succes!).

Op 8 november j.l. heeft de rechtbank Noord-Nederland ons wederom in het gelijk gesteld. Het ging hier om een zaak waarin een makelaar maar liefst €816,65 in rekening bracht bij een student als tegenprestatie voor de ”bemiddeling” die zij zou hebben verricht.

Zolang makelaars nog onterecht bemiddelingskosten in rekening brengen, blijven wij ons inzetten voor de huurder ook al zal in sommige gevallen het oordeel van de rechter nodig zijn. Heb jij ook bemiddelingskosten moeten betalen? Neem dan gauw contact met ons op voor vrijblijvend advies!