Jongeren en studenten kunnen opgelucht ademhalen

Het is niet langer toegestaan om bemiddelingskosten te vragen bij onzelfstandige woningen. Het verbod gold aanvankelijk alleen voor zelfstandige woningen. Met betrekking tot de onzelfstandige woningen waren er veel onduidelijkheden. Door de wetswijziging die per 1 juli van dit jaar in werking is getreden, zijn de twee type woningen gelijk gesteld. Het voordeel voor de huurders, die vaak jongeren of studenten zijn, is dat zij zich eveneens op het verbod kunnen beroepen. Dat geldt echter wel alleen voor de bemiddelingskosten die na de wetswijziging zijn of moeten worden betaald.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijst de jongeren die voor het nieuwe collegejaar op zoek zijn naar een woning op de aangepaste regels. Zij informeert de jongeren via haar loket ConsuWijzer over hun rechten. De verhuurmakelaars blijven uiteraard niet buiten schot en zijn eveneens op de aanpaste regels gewezen. Daarnaast heeft de ACM aangekondigd handhavend op te gaan treden tegen de verhuurmakelaars die ondanks de wetswijziging bemiddelingskosten blijven vragen.

Voor veel gesteld vragen aan de ACM met betrekking tot de bemiddelingskosten zie:

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/consumentenrecht/oneerlijke-handelspraktijken/veelgestelde-vragen-bij-huurbemiddeling-/

Wanneer is er sprake van een onzelfstandige woning?
Er is sprake van een onzelfstandige woning als de woning geen eigen toegang heeft en het toilet of de keuken gedeeld worden, dit bijvoorbeeld het geval bij kamers en etalages.