Bemiddelingskosten

Bij het aangaan van een huurovereenkomst kan het voorkomen dat er een beding is gemaakt waarin huurders wordt gevraagd bemiddelingskosten te betalen. Wanneer deze kosten hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten bij het afsluiten van de overeenkomst, wordt ‘ten behoeve van één van de contractspartijen of een derde, een niet redelijk voordeel overeengekomen, welke niet de huurprijs betreft’. Zo’n beding is nietig op grond van art. 7:264 lid 2 BW. Bemiddelingskosten worden in de praktijk met verschillende benamingen aangegeven. Voorbeelden zijn: sleutelgeld en verhuur- en contractskosten. Deze begrippen houden een bepaald bedrag in dat de verhuurder aan een nieuwe huurder vraagt als voorwaarde voor de kosten die bij het sluiten van de overeenkomst zijn gemaakt (bijvoorbeeld kosten van de extra sleutels, voor het opmaken van de huurovereenkomst etc.).

Daarnaast kan het zijn dat de bemiddelaar zowel voor de verhuurder, als de huurder bemiddelt. In dat geval is er sprake van het dienen van twee heren. Ook dit beding is nietig op grond van art. 7:417 lid 1 en 2 BW. Hierbij hoeft er geen sprake te zijn van een betaling tussen de verhuurder en bemiddelaar. Op dit moment is er in de wet een uitzondering gemaakt voor onzelfstandige woonruimtes, zoals studentenkamers. Een bemiddelaar mag in dat geval wel bemiddelen voor beide partijen. Op 20 mei 2014 is er een wetsvoorstel voor consultatie online geplaatst waarbij de uitzondering voor onzelfstandige woonruimtes uit de wet gehaald wordt. Wanneer deze wetswijziging definitief wordt is onbekend.

Afgelopen jaren heeft de uiteenlopende rechtspraak laten zien dat er veel misverstanden bestaan over de toelaatbaarheid van de bemiddelingskosten. Wij sluiten ons aan bij het oordeel van de kantonrechters in de provincie Groningen. Zij zijn van mening dat de gewone verhuurkosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verhuren van een woning en niet apart bij huurders in rekening mogen worden gebracht. Echter, indien een verhuurder kan aantonen dat hij/zij bij een bepaalde huurder veel meer heeft gedaan dan bij het afsluiten van een overeenkomst noodzakelijk is, dan mogen de kosten van de werkzaamheden wel bij de huurder in rekening worden gebracht. Het is de verhuurder dus toegestaan om de werkelijk gemaakte kosten te vragen, maar hij/zij moet deze wel kunnen bewijzen!

Je kunt je bemiddelingskosten terugvorderen tot 5 jaar na betaling.


Wetsvoorstel bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten-page-001.jpg