Bemiddelingskosten

Belangrijke mededeling: Tijdelijk beperkte bereikbaarheid vanwege coronavirus

Bij het aangaan van een huurovereenkomst kan het voorkomen dat er een beding is gemaakt waarin huurders wordt gevraagd bemiddelingskosten of contractkosten te betalen. Deze kosten worden in de praktijk met verschillende benamingen aangegeven. Voorbeelden zijn: sleutelgeld en verhuur- en contractskosten. Deze begrippen houden een bepaald bedrag in dat de verhuurder aan een nieuwe huurder vraagt als voorwaarde voor de kosten die bij het sluiten van de overeenkomst zijn gemaakt (bijvoorbeeld kosten van de extra sleutels, voor het opmaken van de huurovereenkomst etc.). In veel gevallen zouden huurders deze kosten niet hoeven te betalen. De wet kent twee rechtsgronden die hierbij vooral van belang zijn: artikel 7:264 en 7:417 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

Allereerst artikel 7:264 lid 2 BW. Wanneer de in rekening gebrachte kosten hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten bij het afsluiten van de overeenkomst, wordt ‘ten behoeve van één van de contractspartijen of een derde een niet redelijk voordeel overeengekomen, welke niet de huurprijs betreft’. Zo’n beding is nietig, wat ertoe leidt dat de betaalde kosten kunnen worden teruggevorderd.

Daarnaast kan het zijn dat de bemiddelaar voor zowel de verhuurder als de huurder bemiddelt. In dat geval is er sprake van het dienen van twee heren in de zin van art. 7:417 BW.  Volgens het vierde lid van dat artikel mogen bemiddelaars dan geen bemiddelingskosten in rekening brengen aan de huurder. Of de bemiddelaar een vergoeding krijgt van de verhuurder, doet niet ter zake. Dus ook wanneer de bemiddelaar geen geld ontvangt van de verhuurder, mag hij in beginsel geen kosten in rekening brengen aan de huurder. Voor 2016 werd er een uitzondering gemaakt voor onzelfstandige woonruimtes, zoals studentenkamers. Sinds de wetswijziging die in 2016 in werking is getreden, is dit onderscheid niet meer relevant.

Heb je ook bemiddelingskosten betaald, of heb je het vermoeden dat bepaalde kosten die je betaald hebt daaronder vallen en wil je die terugvorderen? Of heb je specifieke vragen hierover? Neem dan contact met ons op, wij kunnen je hierover adviseren en je helpen om de bemiddelingskosten terug te vorderen.

Let op: Je kunt je bemiddelingskosten in principe terugvorderen tot 5 jaar na betaling, daarna is de vordering verjaard. Ook als je langer dan 5 jaar geleden bemiddelingskosten hebt betaald, is het echter mogelijk dat de verjaring door bepaalde handelingen gestuit is. Ook voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen.